Leren & ontwikkelen

in technische organisaties

In de wetenschap dat werk in algemene zin sterk gaat veranderen door automatisering en nieuwe technologieën, is ‘een leven lang leren’ belangrijker dan ooit. De Learning Engineer helpt organisaties bij het ontwikkelen van een duurzame leerstrategie die bijdraagt aan de bedrijfsdoelstellingen.

Opleiding en advies

De Learning Engineer levert (specialistische) opleidingstrajecten binnen de technische sector. Ook kunnen bedrijven en onderwijsinstellingen bij ons terecht voor advies over het leerlandschap binnen hun organisatie. Hierbij kun je denken aan:

+

+

+

+

De implementatie van een corporate academy

Kennisborging

Ontwikkelen van visie op leren

Het inrichten van werkplekleren

De Learning Engineer is partner voor grootbedrijf, MKB en technisch onderwijs (bedrijfsscholen, vmbo, roc en hogeschool).
Bekijk onze projecten

Leeroplossingen

Een leeroplossing of learning tool is pas een oplossing als deze past bij de leervraag en de bedrijfscultuur. Op basis van de bedrijfsdoelstellingen en bijbehorende leervraag van onze opdrachtgevers komen we samen tot een didactisch concept én bijbehorende leeroplossingen. De Learning Engineer ontwikkelt en implementeert een breed scala aan leeroplossingen, zoals e-learning, werkboeken, magazines, webbased applicaties en augmented en virtual reality. De leeroplossingen van De Learning Engineer stimuleren de van nature onderzoekende houding van technisch professionals.

‘Learning is an experience. Everything else is just information.’