Bedrijfsdoelen omzetten

in effectief leren

In projecten van De Learning Engineer zijn de bedrijfsdoelstellingen van onze opdrachtgevers het vertrekpunt. Is het doel efficiënter werken, een klantgerichtere organisatie, veiliger werken? Op basis van de doelstellingen definiëren we samen de leervraag en inventariseren we wat er nodig is om de bedrijfsdoelstellingen te realiseren.

Teamwork makes the dream work

Wij geloven dat een slim designproces, in nauwe samenwerking met de opdrachtgever, inhoudsdeskundigen én de doelgroep, leidt tot een snelle en accurate ontwikkeling van de leeroplossing. Het zorgt voor inbedding van de leeroplossing in de organisatie wanneer de behoefte nog aanwezig is.
A team is not a group of people who work together. A team is a group of people who trust each other.
- Simon Sinek

Het proces

Projecten van De Learning Engineer bestaan uit drie fases: de inventarisatie-, ontwerp- en ontwikkelfase.

Inventariseren van:
In deze fase staat het verzamelen van informatie en het analyseren ervan centraal. We kijken onder andere naar:
• bedrijfsdoelstellingen
• visie op leren
• doelgroep
• leerdoelen & leervragen
• bestaande leermiddelen en content

Inventariseren van:
In deze fase staat het verzamelen van informatie en het analyseren ervan centraal. We kijken onder andere naar:
• bedrijfsdoelstellingen
• visie op leren
• doelgroep
• leerdoelen & leervragen
• bestaande leermiddelen en content

Image

Een aanpak die werkt

Het ontwikkelproces van De Learning Engineer is gebaseerd op het SAM-model. SAM staat voor Succesive Approximation Model en kenmerkt zich door de ‘lean’ of ‘agile’ manier van werken. Onze projecttechnieken zijn afgeleid van SCRUM en Kanban, twee van de meest gebruikte methodieken voor prestatieverbetering. Deze manier van werken zorgt ervoor dat we (deel)producten in een kort tijdsbestek opleveren en in gebruik kunnen nemen. Ook zien we dat de korte lijnen en snelle communicatie bijdragen aan de betrokkenheid in het team.

Wil je weten wat De Learning Engineer voor jouw organisatie kan betekenen?

Neem contact op